Ceny zbóż, notowania, aktualności

SAPARD: Złożono 92 wnioski o dofinansowanie

SAPARD: Złożono 92 wnioski o dofinansowanie
Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zajmuje się zbieraniem projektów i ich rozliczaniem, wpłynęły 92 wnioski o dofinansowanie ze środków programu SAPARD. Największa ich liczba - 47 - dotyczy wsparcia przy inwestycjach w gospodarstwach rolnych, 43 projekty mają na celu rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej, a jedynie 2 są ukierunkowane na marketing i poprawę przetwórstwa produktów rolnych i rybołówstwa.

Najwięcej wniosków złożonych zostało w województwach: wielkopolskim - 14, i podkarpackim - 10, najmniej zaś w woj. dolnośląskim, zachodniopomorskim i opolskim - po 2. Według danych BGŻ, który od lipca udziela kredytów na finansowanie przedsięwzięć w ramach programu SAPARD, z zapytaniem w sprawie kredytu zgłosiło się około 1000 rolników, 300 zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ponad 160 samorządów.

Około 100 klientów pobrało z banku do wypełnienia wnioski kredytowe. W ponad 50 przypadkach byli to rolnicy indywidualni. Stanowią oni obecnie największą grupę klientów, którym bank wystawia promesy kredytowe. Jednak na wsparcie przy inwestycjach w gospodarstwa rolne przewidzianych jest jedynie 15 proc. całości środków z SAPARD, które zostały przyznane Polsce.

W ramach funduszy dotyczących poprawy przetwórstwa produktów rolnych, o które wystąpiły do tej pory jedynie 2 podmioty, ma być natomiast przyznanych 35 proc. wszystkich pieniędzy.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności