Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

 • producenci zbóż, hodowcy
 • zakłady mięsne, ubojnie
 • zakłady zbożowe
 • wytwórnie pasz
 • zakłady drobiarskie
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • eksporterzy i importerzy

Giełdy towarowe | Zgłoś kupno lub sprzeda

Zlecenie kupna lub sprzedaży towaru, w formie umowy-zlecenia składane jest na Giełdzie maklerowi.

Umowa-zlecenie zawiera :

 • rodzaj towaru (nazwę),
 • jakość towaru (standard, pochodzenie),
 • ilość towaru,
 • cenę,
 • termin i warunki dostawy (odbioru),
 • termin i warunki zapłaty,
 • termin ważności umowy-zlecenia,
 • zgodę dającego zlecenie na zawieranie transakcji przez zleceniobiorcę w imieniu własnym lecz na rachunek dającego zlecenie,
 • dokładne dane podmiotu dającego zlecenie,
 • podpis osoby upoważnionej.

Umowę-zlecenie można podpisać i przesłać faksem, pocztą e-mail lub bezpośrednio w siedzibie Giełdy.

Zawarcie transakcji biuro handlowe potwierdza pisemnie, po czym następuje fizyczna realizacja kontraktu.

Minimalną wielkością kontraktu jest:

 • mięso – 5 ton,
 • zboże – 20 ton,
 • paliwo – 50 ton.

Zgłoś wstępną ofertę sprzedaży bądź zakupu (bezpłatnie).