Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
22 lutego 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,8242
Euro
4,3387

Kurs średni NBP z dnia
22 lutego 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
7 lutego 2019

Kto może, kupuje zboże

worek z paszą
123RF Zdjęcie Seryjne

Zdaniem analityków powody przyspieszenia handlu są co najmniej dwa. Po pierwsze zapasy u producentów powoli się uszczuplają. Po drugie zwykle w lutym mocy nabiera import. Dlatego mieszalnie pasz i hodowcy kupują zdecydowanie więcej, by nie zostać bez surowca, a producenci sprzedają, zanim importowane ziarno nie wpłynie znacząco na proponowane dzisiaj ceny.

Popyt na zboża paszowe rośnie tak w kraju, jak i z za granicą. Eksporterzy kupują teraz spore ilości pszenżyta i owsa. Zainteresowanie duże, ceny dochodzą do 800 złotych za tonę. To ubiegłoroczny poziom zbóż konsumpcyjnych.

Ale ostatni sezon jest wyjątkowy, bo stawki paszowego ziarna są bardzo wysokie i wciąż idą w górę.

 

 

Zboża paszowe

ceny transakcyjne na eksport zł/t

owies 800

pszenżyto 790-800

Agrobiznes TVP, 7 lutego 2019