Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
3 grudnia 2018

Dopłat ciąg dalszy

polskie monety na banknotach
123RF Zdjęcie Seryjne

Dopłaty bezpośrednie trafiają do gospodarstw rolnych już od kilkunastu lat. Co roku ubiega się o nie ponad milion trzysta tysięcy rolników. Dziś wielu z nich nie wyobraża sobie prowadzenia gospodarstwa bez takiego wsparcia. Jak mówi jeden z rolników, Tomasz Wieteska (Ryki, woj. mazowieckie), przed dopłatami nie gospodarzył i przyzwyczaił się już do tego, że dopłaty są normą.

Pan Tomasz, jak wielu innych rolników, otrzymane pieniądze przeznaczy na zakup nawozów i innych środków produkcji. W tym roku, z powodu suszy, własnych pasz jest co najmniej o 1/3 mniej. Dlatego większa część pomocy zostanie przeznaczona właśnie na ten cel.

Do końca listopada zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich trafiły do blisko miliona trzystu tysięcy gospodarstw, czyli 97% uprawnionych. W sumie, od 16-ego listopada, Agencja Restrukturyzacji przekazała rolnikom z tytułu wsparcia bezpośredniego oraz płatności do gruntów z programu rozwoju obszarów wiejskich ponad 10 miliardów złotych. Wielu rolników ubiegało się także o nadzwyczajną pomoc suszową.

- Do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wpłynęło pond 338.000 wniosków o pomoc finansową na kwotę 2 miliardy 197 milionów złotych - informuje Bożena Polak z ARiMR.

Dotychczas, z tytułu pomocy suszowej, Agencja Restrukturyzacji wypłaciła ponad miliard złotych dla blisko 200 tysięcy gospodarstw. Część wniosków będzie mogła zostać rozpatrzona jednak dopiero na początku przyszłego roku.

Najważniejsze jednak, że wszyscy rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc suszową i spełnią warunki, takie wsparcie otrzymają.

- Kwota wnioskowana jest większa, niż było zaplanowane, dlatego realizując zobowiązanie premiera Morawieckiego i rządu, rząd podjął decyzję o zwiększeniu tych środków i wszyscy, którzy te wnioski swoje złożyli, w takiej wysokości w jakiej wnioskowali i została uznana, wszyscy dostaną pieniądze - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Polska przeznaczyła z budżetu państwa na pomoc suszową jedną z najwyższych kwot w Europie.

"ROL-PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna, na podstawie: Agrobiznes TVP, 3 grudnia 2018