Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
22 lutego 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,8242
Euro
4,3387

Kurs średni NBP z dnia
22 lutego 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
14 września 2018

Suszy ciąg dalszy

straty na polu wyrządzone suszą
123RF Zdjęcie Seryjne

Umowy sprzedaży w czasie urodzaju gwarantują, że plony uda się sprzedać w dobrej cenie. W czasie wystąpienia klęski żywiołowej - mogą jeszcze bardziej pogrążyć gospodarstwa, które i tak zamiast zysków liczą straty.

- Tam gdzie są umowy kontraktacyjne, które mówią o "sile wyższej", to oczywiście w sytuacji oszacowanych przez komisje gminne strat w gospodarstwach, to przez firmy kupujące musi być uwzględnione. To jest poza wszelką dyskusją, ponieważ rolnicy mają protokoły - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Zdarza się jednak, że rolnicy mają zawarte umowy handlowe, które nie zabezpieczają ich interesów w przypadku, gdy nie będą w stanie się z nich wywiązać nie ze swojej winy.

Minister rolnictwa apeluje do przedsiębiorców, by nie stosowali kar i umożliwili rolnikom rozliczenia się z umowy na przykład innym towarem lub przełożenie w czasie jego dostarczenia - na przyszły rok.

- To byłby bardzo dobry gest, gest solidarności, gest wsparcia polskich rolników w okresie trudnej suszy - podkreślił minister rolnictwa i dodał, że rząd robi co w jego mocy, by poprawić sytuację rolników, wspierając ich kwotami, jakich w wolnej Polsce dotąd żaden rząd nie wypłacał w związku z klęskami żywiołowymi. Zaapelował także do wszystkich, którzy od rolników kupują towary, by starali się im pomóc.

"ROL-PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna, na podstawie: Agrobiznes TVP, 14 września 2018