Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
9 sierpnia 2018

Plan pomocy

pole kukurydzy po przejściu suszy
123RF Zdjęcie Seryjne

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach, będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji o dotacje do powierzchni upraw, w których straty wynoszą co najmniej 30 procent. Co ważne - przy ich wyliczaniu pod uwagę będzie brana średnioroczna produkcja w całym gospodarstwie lub tylko roślinna. To umożliwi skorzystanie z pomocy na przykład przez producentów bydła.

Jak tłumaczy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, rolnicy powinni mieć możliwość skorzystania z dotacji w wariancie uwzględniającym posiadane w gospodarstwie zwierzęta, a tym samym - biorącym pod uwagę koszty pasz.

Dotyczy to także rolników, którzy opócz dopłat do hektara, będą chcieli skorzystać również z kredytów klęskowych. Na pomoc klęskową rząd przeznaczył 800 milionów złotych. Będzie też wsparcie ze strony Unii. Agencja Restrukturyzacji już przygotowuje się do wypłaty zaliczek do dopłat bezpośrednich.

- Od 16-ego października do 30-ego listopada, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie realizowała zaliczki na poczet płatności bezpośrednich - mówi Beata Orzołek, wiceprezez ARiMR.

Na kontach powinny pojawić się też dotacje do trudnych warunków gospodarowania oraz rolno-środowiskowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W pierwszej kolejności zaliczki mają być wypłacane rolnikom z powiatów dotkniętych suszą oraz Afrykańskim Pomorem Świń.

"ROL-PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna, na podstawie: Agrobiznes TVP, 9 sierpnia 2018