Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
7 sierpnia 2018

Szacunki wciąż trwają

zniszczone przez suszę pole
123RF Zdjęcie Seryjne

Rzepak już niemal w całości zebrany. Ostatnie dni dzięki sprzyjającej pogodzie przyniosły mocne przyspieszenie żniw. Wygląda na to, że zbiory powoli zbliżają się do końca.

Tymczasem spora część gmin jeszcze nie zakończyła szacowania skutków suszy. Na razie straty podliczono w 127 tysiącach gospodarstw.

- Jeśli chodzi o komisje szacujące straty, to te komisje cały czas pracują. Można powiedzieć, że w większości komisji zakończyły już swoje prace - mówi Marek Sarwa, dyrektor Łódzkiego ODR z siedzibą w Bartoszewicach. Ale dodaje, że na polach, na których zboże nie zostało jeszcze zebrane, to pracownicy ODR-u i urzędu wciąż są w terenie.

To, na czym najbardziej zależy resortowi rolnictwa to poznanie ostatecznego wyniku prac komisji klęskowych. Od ponad tygodnia sukcesywnie spływają dane z poszczególnych regionów kraju. Z ostatnich informacji wynika, że stosowne pisma z podliczonymi stratami, wysłał, zaledwie niewielki ułamek gmin. Minister apeluje o przyspieszenie prac, bo bez kompletu dokumentów, rząd nie będzie mógł zdecydować o wysokości wsparcia dla rolników, u których wielkość strat w gospodarstwie przekroczyła 30%.

W piątek Komisja Europejska potwierdziła, że susza wpłynęła negatywnie na sytuację wielu gospodarstw rolnych w Unii i przychyliła się do polskiego wniosku o wcześniejszą wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Dzięki temu rolnicy już od połowy października będą otrzymywać nawet 70% należnej im kwoty. Podobnie jest w przypadku pieniędzy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, choć tu zaliczki będą wyższe, bo sięgną 85% przyznanych dotacji.

Oprócz odroczenia rat czynszów dzierżawnych, poszkodowani rolnicy mogą liczyć na umorzenie podatku gruntowego i składek KRUS. Dostępne będą też kredyty preferencyjne na odnowienie produkcji. Rolnicy, u których straty w gospodarstwie przekroczyły 70% otrzymają 1000 złotych do hektara.

"ROL-PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna, na podstawie: Agrobiznes TVP, 7 sierpnia 2018