Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
2 sierpnia 2018

Zboża - ceny rosną

wykres na giełdzie towarowej
123RF Zdjęcie Seryjne

W całej Unii rolnicy powoli podsumowują dotychczasowe zbiory zbóż. Najnowszy raport Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników wywarł silne wrażenie na giełdowych graczach. Niemcy szacują, że zbiorą aż o 5 milionów ton mniej, niż zakładały wcześniejsze już i tak niezbyt optymistyczne prognozy.

Mniej zbóż będzie także u nas. Według najnowszych danych GUS, zbiory mogą być nawet o 14% niższe niż rok temu i wynieść 24 miliony ton (o blisko 4 miliony ton niż w roku ubiegłym). Produkcja zbóż ozimych powinna przekroczyć poziom 15 milionów ton (-15% r/r), a jarych - wynieść blisko 8,5 milionów ton (-10% r/r).

W sumie zbożami obsiano około 7 milionów hektarów pól, z czego największą powierzchnię zajmuje pszenica. ) 17% mniejszy będzie średni plon z hektara. Według szacunków, wyniesie nieco więcej niż 3 tony z hektara.

 

Plony zbóż ozimych 2018 rok

prognoza GUS - t/ha

pszenica 4,37

jęczmień 3,75

pszenżyto 3,41

mieszanki zbożowe 2,89

żyto 2,56

 

Jeszcze mniej rolnicy zbiorą zbóż jarych. Pszenicy i jęczmienia, średnio 3 tony z hektara.

Agrobiznes TVP, 2 sierpnia 2018