Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
22 lutego 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,8242
Euro
4,3387

Kurs średni NBP z dnia
22 lutego 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
9 lipca 2018

Jak za zboże

rolnik trzymający kłosy zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Po zakończeniu zbiorów jęczmienia, w Wielkopolsce już rozpoczęto żniwa pszenżyta, choć to dopiero nieśmiałe początki oraz żyta, a niektórzy rolnicy wyjechali już nawet kosić pszenicę.

Żyto wypada bardzo słabo. W porównaniu do uzyskiwanych do tej pory 4 ton z hektara, teraz na słabszych glebach jest to jedynie 2,5 tony. Pszenica wygląda nieco lepiej, choć i jej susza doskwiera. Ze wstępnych szacunków po pierwszych zbiorach na słabych glebach zbiory wyniosą 4-5 ton z hektara, na lepszych około 6 ton, ale to i tak mniej niż w ubiegłym roku, kiedy wyniosły 7-8 ton z hektara.

W portach i krajowych magazynach zboże zaczyna drożeć. Do maklerów docierają informacje o niższych plonach zbóż w Europie Zachodniej - straty wynoszą tam przynajmniej 1/4. U nas skala zależy od regionu kraju. Są i takie miejsca, gdzie mówi się nawet o 50%. Stąd wzrost cen, który wyraźnie widać w przypadku pszenicy.

 

Zboża w portach

ceny transakcyjne zł/t

pszenica konsumpcyjna 14,0% 790-795

pszenica konsumpcyjna 12,5% 775-780

jęczmień 670

pszenżyto 650

żyto 580-600

źródło: BM Start

 

Właśnie zaczyna się realizacja podpisanych umów, zawieranych w marcu i w kwietniu. Rolnicy już zgłaszają, że nie będą w stanie, ze względu na suszę, zrealizować kontraktów.

Agrobiznes TVP, 9 lipca 2018