Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
19 marca 2018

Bydło - ceny skupu

pasąca się krowa
123RF Zdjęcie Seryjne

Natomiast rolnicy, którzy chętniej sprzedają zwierzęta, by mieć pieniądze na rozpoczęcie prac polowych czy zobowiązania kwartalne - muszą się pogodzić z minimalnym spadkiem notowań.

Pośrednicy odstawiający większe ilości żywca do zakładów, sprzedają bydło według wagi poubojowej. Większość zwierząt klasyfikowanych jest jako O i R, wymogi wyższych klas spełnia z reguły bydło rasowe.

Ale rolnicy zwykle wolą rozliczać się według wagi żywej - tak, by od razu wiedzieć ile zarobią.

 

Byki (rasa holsztyńsko fryzyjska)

ceny skupu zł/kg

6,50-8,50

 

Podobne stawki obowiązują za jałówki tej rasy.

 

Jałówki (inne rasy)

ceny skupu zł/kg

6,00-7,00

 

Zakłady poszukują krów. Dobre ceny mleka ograniczyły podaż zwierząt, bo hodowcy niechętnie się ich pozbywają. Za ciężkie i dobrze umięśnione krowy można dostać nawet 6 zł/kg

 

Krowy

ceny skupu zł/kg

5,00-6,20

Agrobiznes TVP, 19 marca 2018