Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
23 lutego 2018

Wsparcie dla hodowców trzody chlewnej

para tuczników
123RF Zdjęcie Seryjne

Agencja Restrukturyzacji wdraża kilka mechanizmów pomocowych dla producentów świń z terenów ASF. Od 2015 roku wypłacane są rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało dwa tysiące stu osiemnastu producentów, którym wypłacono w sumie 5 i pół miliona złotych.

Od połowy grudnia ubiegłego roku przyjmowane są wnioski o udzielenie pomocy z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny. Mogą z niej skorzystać rolnicy, którzy otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii nakazującą wybicie świń.

- Kolejnym wymogiem jest to, aby siedziba stad do której wnioskuje wnioskodawca, mieściła się w obszarze objętym Afrykańskim Pomorem Świń, w tym strefa żółta, czerwona oraz niebieska - wyjaśnia Anna Kołnierzak z ARiMR.

Ale to nie są jedyne warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pomoc. Anna Kołnierzak dodaje, że w okresie od 1-ego lipca 2016 roku do 30-ego czerwca 2017 roku - w tak zwanym okresie referencyjnym - posiadacz świń utrzymywał nie więcej niż 50 świń. A w dniu wydania decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, posiadał co najmniej jedną sztukę. Co ważne, świnie powinny opuścić gospodarstwo w terminie 120 dni - nie później jednak niż do 14-ego sierpnia bieżącego roku.

Od kilkunastu dni Agencja Restrukturyzacji przyjmuje także wnioski o pomoc na wyrównanie dochodu uzyskanego przez producentów świń z terenu ASF. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do swojego biura powiatowego i załączyć do niego faktury dokumentujące uzyskiwane dochody w okresie referencyjnym - trzech lat przed momentem złożenia wniosku - oraz w okresie bieżącym.

Wsparcie nie przysługuje do sztuk objętych tzw. pakietem Hogana. Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskiwane za świnie sprzedane od lipca 2017 roku.

ROL-PETROL Giełda Paliwowo-Rolna, Agrobiznes TVP, 23 lutego 2018