Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
19 stycznia 2019:ARR

Grudzień 2018

Kursy walut

USD
3,7727
Euro
4,2862

Kurs średni NBP z dnia
22 stycznia 2019

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
31 stycznia 2018

Średnie ceny zakupu rzepaku i śruty

Średnie krajowe ceny zakupu nasion rzepaku oraz średnie krajowe ceny sprzedaży śruty rzepakowej i makuchu rzepakowego: 15.01.2018 - 21.01.2018 r.

 

TOWAR CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny Rocz. zm. ceny
21.01.2018 14.01.2018 22.01.2017 [%] [%]
Nasiona rzepaku 1 600 1 592 1 877 0,5 -14,8

* Cena wyliczona jako średnia cena rzepaku  zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9%.

TOWAR CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny Rocz. zm. ceny
21.01.2018 14.01.2018 22.01.2017 [%] [%]
Śruta rzepakowa 788 771 846 2,2 -6,9
TOWAR CENA [zł/tonę] Tyg. zm. ceny Rocz. zm. ceny
21.01.2018 14.01.2018 22.01.2017 [%] [%]
Makuch rzepakowy 837 846 842 -1,1 -0,6


nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji

biuletyn MRiRW

Krystyna Buczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biuletyn MRiRW, 31 stycznia 2018