Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
20 lipca 2018:ARR

Lipiec 2018

Kursy walut

USD
3,7170
Euro
4,3275

Kurs średni NBP z dnia
20 lipca 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
10 października 2017

Długie żniwa

kształtująca się kukurydza
123RF Zdjęcie Seryjne

W tym sezonie kukurydza nieźle wyrosła. Plony wysokie, a rolnicy byliby w pełni zadowoleni gdyby nie pogoda. W rejonach, gdzie była bardziej łaskawa plony kukurydzy na kiszonkę wynoszą nawet 550 q zielonej masy z ha, a suchej od 140 do 150 q/ha. Zbiory kukurydzy na ziarno także ze względu na pogodę są opóźnione.

Ocenia się, że zebrano na razie najwyżej 10% surowca, ale ziarno, które udało się pozyskać jest bardzo mokre. Wilgotność wynosi ok. 35%, a zdarzają się miejsca, że nawet 40%. Jeśli pogoda dopisze – a takie są przewidywania synoptyków – rolnicy zdążą z pracami. Surowiec będzie miał szansę wyschnąć a ceny wzrosnąć.

Dziś mokra kukurydza kosztuje na giełdach towarowych od 370 do 400 zł/t. Ofert sprzedaży nie brakuje, a najczęściej sprzedaje się w promieniu 50 km.

Agrobiznes TVP, 10 października 2017