Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
20 lipca 2018:ARR

Lipiec 2018

Kursy walut

USD
3,7170
Euro
4,3275

Kurs średni NBP z dnia
20 lipca 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
5 października 2017

Tanio, coraz taniej

notowania cen zbóż w dół na giełdach rolnych
123RF Zdjęcie Seryjne

Najbardziej widać to w cenach pszenicy paszowej, która tanieje z tygodnia na tydzień. Ten rozpoczął się od poziomu 600 zł/t. Chętnych na ziarno nie ma zbyt wielu, za to ofert sprzedaży przybywa. Przybywa głównie za sprawą eksporterów, którzy z braku zainteresowania zagranicznych odbiorców na razie nie kupują tego surowca.

Podobnie wygląda sytuacja producentów żyta paszowego (570-590 zł/t) i pszenżyta (600-605 zł/t). Oba rodzaje ziarna można sprzedać transportem samochodowym do Niemiec, ale tylko poprzez odkupienie kontraktów od innych rolników na zasadach realizacji podpisanych wcześniej umów. Nowych kontraktów raczej się nie zawiera.

Nieco większy popyt odnotowują owies (460-500 zł/t) i jęczmień (605-640 zł/t). Dla obu tych zbóż to możliwość nadrobienia braku popytu z okresu letniego Ceny też powinny zadowalać.

Agrobiznes TVP, 5 października 2017