Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
13 kwietnia 2018:ARR

Październik 2017

Kursy walut

USD
3,3881
Euro
4,1724

Kurs średni NBP z dnia
20 kwietnia 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
4 lipca 2017

Prognozy (nie)pogody

kłosy zbóż i ziarno
123RF Zdjęcie Seryjne

Transakcji na giełdach towarowych jest bardzo mało, a porty kupują już tylko wysokobiałkową pszenicę. Maksymalna cena to 750 zł/t.

Teraz wszyscy skupieni są na nowych zbożach, a te zaczynają napływać od południowych sąsiadów oraz z Węgier. U nas małe żniwa coraz bliżej. Na południu Polski są już pierwsze przymiarki, ale koszenie jęczmienia pełną parą ma zacząć się za tydzień.

Ze względu na bardzo dynamiczną pogodę, zastopowało zawieranie kontraktów na zboża z tegorocznych zbiorów. Do tej pory zainteresowanie podpisywaniem umów było bardzo duże, ale obawy o jakość ziarna teraz powstrzymują chętnych.

 

Ceny w kontraktach na nowe zboża w zł/t:

pszenica konsumpcyjna 12,5% 680-690

pszenżyto 590-595

żyto konsumpcyjne 550-560

żyto paszowe 545-560

jęczmień 600

 

W późniejszych miesiącach zboża są droższe o 10 zł.

Agrobiznes TVP, 4 lipca 2017