Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-69-48

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
13 października 2017:ARR

Październik 2017

Kursy walut

USD
3,6006
Euro
4,2293

Kurs średni NBP z dnia
18 października 2017

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
6 czerwca 2017

Wysokie ceny zbóż konsumpcyjnych

duży zapas ziarna zboża
123RF Zdjęcie Seryjne

Zdaniem Marty Skrzypczyk podrożało także pszenżyto (jego zbiory w ubiegłym roku osiągnęły 51 milionów ton, a zatem o ponad 4% niż w roku 2015). Średnia cena pszenżyta paszowego w ubiegłym miesiącu oscylowała wokół 682 złotych za tonę, natomiast ceny kukurydzy były zbliżone do ubiegłorocznych (około 690 złotych za tonę teo ziarna).

- Z powyższego widać zatem, że w bieżącym roku poprawiła się relacja cen pszenicy wobec kukurydzy, pogorszyła natomiast wobec żyta. Prawdopodobnie nie wpłynie to jednak w znaczący sposób na obserwowany w ostatnich latach wzrostowy trend popularności pszenicy. W samym 2017 r., biorąc pod uwagę ostatnie szacunki GUS (z 31 maja br.), zbiory pszenicy w kraju mogą być nieznacznie wyższe niż w 2016 r. Wskazuje na to większa powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej (o około 1%) oraz jej znacznie lepsze  przezimowanie. Z drugiej strony mniejsze zasiewy pszenicy jarej (o 17%) oraz niekorzystne warunki agrometeorologiczne wiosną powodują, że wzrost produkcji prawdopodobnie nie przekroczy 1-2% - podsumowała ekspertka BGŻ BNP Paribas. Marta Skrzypczak.

BGŻ BNP Paribas, 6 czerwca 2017