Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
17 maja 2018:ARR

Kwiecień 2018

Kursy walut

USD
3,6686
Euro
4,3022

Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
5 czerwca 2017

Górki i dołki

ziarno zboża
123RF Zdjęcie Seryjne

Mimo podejmowanych prób wypracowania zwyżek, światowe notowania zbóż wciąż zaliczają dołki.

 

Ceny na giełdzie Matif w zł/t:

pszenica 166,75

kukurydza 162,25

 

To najniższe poziomy od trzech lat. Tanio, chociaż nadal powyżej poziomu paryskiego parkietu, plasują się ceny tegorocznych zbóż w kraju. Na utrzymanie stawek na zadowalającym rolników poziomie wpływ ma przede wszystkim sprzedaż polskiego ziarna za granicę.

Pszenica na eksport z nowych zbiorów w dostawach od sierpnia do października kosztuje średnio 670 zł/t. Eksporterzy podpisują teraz najwięcej umów kontraktacyjnych. Zakłady przetwórcze z większymi zakupami ruszą pod koniec czerwca, gdy producentom będzie łatwo oszacować zbiory i znane będą ostateczne stawki na czas żniw. Ceny prawdopodobnie będą niższe od obowiązujących obecnie, bo zboże poza lokalnie notowanymi stratami dobrze rokuje.

 

Ceny zbóż konsumpcyjnych w zł/t:

pszenica 620-630

żyto 500-540

jęczmień 500-550

kukurydza 600-650

owies 540-580

Agrobiznes TVP, 5 czerwca 2017