Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
17 maja 2018:ARR

Kwiecień 2018

Kursy walut

USD
3,6686
Euro
4,3022

Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
16 lutego 2017

Prognozy zapasów kukurydzy według KE

równo ułożone kolby kukurydzy
123RF Zdjęcie Seryjne

Komisja zmniejszyła prognozę zapasów końcowych kukurydzy w związku z wyższym zużyciem tego surowca do produkcji etanolu. Zapasy złotego ziarna na koniec sezonu mają wynieść 9,945 mln t wobec 15,9 mln t we wcześniejszym raporcie. KE podniosła prognozowane zużycie kukurydzy na produkcję bioetanolu z 4,8 mln t do 6,17 mln t. Prognozę przywozu złotego ziarna również podwyższono – o 1 mln t do 14 mln t. Ponadto zużycie na cele paszowe i przemysłowe także wzrosło.

Zapasy początkowe jęczmienia oceniono na 7,556 mln t, a zapasy pszenicy – na 10,219 mln t. Bez zmian pozostawiono prognozę eksportu pszenicy miękkiej w sezonie 2016/17 – 24 mln t.

ROL - PETROL Giełda Paliwowo-Rolna, FAMMU/FAPA z wykorzystaniem KE, 16 lutego 2017