Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
17 maja 2018:ARR

Kwiecień 2018

Kursy walut

USD
3,6686
Euro
4,3022

Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
10 lutego 2017

Rekordowe zbiory na Ukrainie

kombajn na polu zbiera zboże
123RF Zdjęcie Seryjne

Eksport zbóż w okresie od lipca ub. r. do 6 stycznia br. był na poziomie 11,5 mln t dla pszenicy, 7,1 mln t dla kukurydzy i 4,3 mln t dla jęczmienia. Wyeksportowano mniejszą ilość zbóż niż w sezonie wcześniejszym.

UE to kluczowy odbiorca zbóż z Ukrainy. W sezonie 2016/17 import do Unii z tego kierunku wyniósł 8,5 mln t kukurydzy, 2 mln t pszenicy i 231 tys. t jęczmienia.

8,5 mln t złotego ziarna to ponad połowa całego wywozu tego gatunku z Ukrainy za granicę. W ramach korzystnych kontyngentów taryfowych Ukraina wyeksportowała aż 450 tys. t surowca. Najwięcej ukraińskiej kukurydzy trafiło do Hiszpanii, Włoch, Holandii i Portugalii. Polska zakupiła 273,4 tys. t ukraińskiej kukurydzy. Słabość hrywny w dalszym ciągu może korzystnie wpływać na wynik ukraińskiego eksportu zbóż w bieżącym sezonie.

ROL - PETROL Giełda Paliwowo-Rolna, FAMMU/FAPA z wykorzystaniem FAS/USDA, Reuters, 10 lutego 2017