Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-87-38

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
17 maja 2018:ARR

Kwiecień 2018

Kursy walut

USD
3,6686
Euro
4,3022

Kurs średni NBP z dnia
25 maja 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy
10 lutego 2017

Polski eksport zbóż w 2016 r.

zboże jak w kontenerze na eksport
123RF Zdjęcie Seryjne

Największy udział w eksporcie miała pszenica oraz mieszanka pszenicy z żytem (ok. 4 mln t). Udział kukurydzy w wywozie wyniósł 13% (707 tys. t), a żyta – 7% (393 tys. t). Natomiast import wyniósł 1,3 mln t, czyli o 40% więcej niż w analogicznym okresie 2 lata temu. Za zakupy zapłacono 275,8 mln EUR. Saldo wymiany handlowej zbożami było o ponad 10% niższe niż w 2015 r. i wyniosło 638 mln EUR.

Od stycznia do listopada'2016 polski wywóz pszenicy i mieszanki żyta z pszenicą był na poziomie 3,96 mln t. Zatem wielce prawdopodobne, że ostateczny wynik sprzedaży w całym 2016 r. osiągnie ponad 4 mln t. Największy eksport zbóż w ub. r. odnotowała Arabia Saudyjska, Niemcy oraz Egipt. Warto podkreślić, że o polską pszenicę chętnie zabiegają odbiorcy z krajów trzecich.

W rozpatrywanym okresie wzrósł przywóz pszenicy do kraju – o 70% do 769 tys. t. Największą ilość ziarna przywieźliśmy ze Słowacji, Czech, Niemiec, Szwecji i Kazachstanu.

Przywóz kukurydzy wzrósł o 7,8%. Od stycznia do listopada'2016 sprowadzono do Polski 312,9 tys. t tego surowca. Natomiast eksport złotego ziarna wyniósł 707 tys. t.

Przywóz kukurydzy z Ukrainy do Polski zwiększył się w rozpatrywanym okresie do 151,3 tys. t wobec 82,6 tys. t dwa lata temu. Jednak nadwyżka importu nad eksportem sprawia, że nie ma zagrożenia dla kształtowania się cen  na polskim rynku.

ROL - PETROL Giełda Paliwowo-Rolna, FAMMU/FAPA z wykprzstaniem danych CIHZ oprac. przez ZSRIR i FAMMU/FAPA, 10 lutego 2017