Złote kłosy zboża Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Trudny handel zbożem

Rozpoczął się wrzesień i, jak co roku, wielu rolników właśnie teraz chce pilnie sprzedać zboże. Ale kupujących zupełnie brak. Zdaniem maklerów jesteśmy o krok od spadku cen.

W portach też nie można bezpośrednio sprzedać zboża, bo od dziś trwa załadunek statków ziarnem z wcześniej podpisanych kontraktów. Na kolejne trzeba poczekać. Być może w najbliższych dniach rozpocznie się sprzedaż żyta do Niemiec, a towar będzie tam wożony barkami. W niektórych miejscach udaje się zbyć pszenicę konsumpcyjną o 12-to procentowej zawartości białka, ale to sytuacje sporadyczne. Zakłady przetwórcze niechętnie przyjmują teraz ziarno, a najczęściej nie skupują go wcale, bo mają pełne magazyny kupionego wcześniej surowca. Popyt jest jedynie na jęczmień jary konsumpcyjny oraz na owies konsumpcyjny i tak zwany bezłuskowy.

Zboże w magazynach krajowych
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 14,0% 650-665
pszenica konsumpcyjna 12,5% 640-660
pszenica paszowa 620-660
jęczmień konsumpcyjny 640-680
jęczmień paszowy 560-600
pszenżyto 560-575
żyto konsumpcyjne 540-560
żyto paszowe 520-540
owies konsumpcyjny 600-660
owies paszowy 540-580
źródło: BM Start