Ceny zbóż, notowania, aktualności

Susza słabnie

Susza słabnie

Susza wciąż jest, ale już mniejsza. Największy deficyt wody występuje nadal w województwie lubuskim i najbardziej zagraża uprawom kukurydzy.

Obecnie susza rolnicza notowana jest na terenie sześciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Niedobór wody dotyka dziewięć monitorowanych upraw, najbardziej doskwiera kukurydzy na kiszonkę i ziarno, ale także - w mniejszym stopniu - roślinom strączkowym. Poprawiający się bilans wodny powinien pozytywnie wpłynąć na wysiane oziminy. Choć kondycji większości tegorocznych upraw już nic nie zmieni.

- Łąki w wielu przypadkach wyglądają jak step. Są brązowe. Ja się boję, że większość z nich może nawet nie odbić wiosną - tłumaczy Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Jeszcze w tym miesiącu do poszkodowanych rolników ma trafić wsparcie. Na podstawie protokołów prac komisji, za ubytki w uprawach rolnicy otrzymają 500 złotych do hektara i 1000 złotych tam, gdzie straty przewyższyły 70%. Dodatkowo, już od połowy października, Agencja Restrukturyzacji będzie wypłacała zaliczki dopłat bezpośrednich - w wysokości 70% przyznanej dotacji. Z kolei ONW, wsparcie ekologiczne czy zalesieniowe, będzie wcześniej zrealizowane na poziomie 85% procent. O uruchomieniu płatności od 16-ego października, zapewniał minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Sytuację suszy w całej Unii monitoruje Komisja Europejska, która zapowiedziała wsparcie tam, gdzie niedobór wody był wyjątkowo dotkliwy.

- W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzane odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wypłata w maksymalnej wysokości zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, by poprawić płynność finansową gospodarstw - poinformował Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa.

Bruksela zgodziła się też na skrócenie czasu utrzymania międzyplony ścierniskowego do sześciu tygodni. Dodatkowo rolnicy będą mogli wysiać międzyplon, składający się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych rolśin pastewnych.

Źródło: "ROL - PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna na podstawie: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności