Ceny zbóż, notowania, aktualności

Raport żniwny

Raport żniwny

Najwyższe stawki proponowane są rolnikom na północy i w zachodniej części kraju. Najniższe ceny skupu na razie na południu. Ale żniwa dopiero ruszyły i w wielu miejscach przyhamowały je ostatnie deszcze.

Dlatego i handel jest na razie bardzo spokojny. Największy obrót lub podpisywanie ostatnich kontraktów dotyczy zbóż na eksport. A ceny zeszłorocznych zbóż praktycznie zrównały się ze stawkami proponowanymi producentom za te, które są właśnie koszone.

Zboża na eksport
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 14% 740
pszenica konsumpcyjna 12,5% 715-720
pszenica paszowa 700-705
kukurydza 660-690
żyto konsumpcyjne 610
żyto paszowe 600
Tylko nieco taniej jest na wewnętrznym rynku. Pszenica o dwunastoprocentowym białku, kosztuje od 650 zł/t za tegoroczne ziarno i do 720 zł/t za zeszłoroczne.
Zboża konsumpcyjne
ceny transakcyjne w kraju zł/t
pszenica 14% 700-730
pszenica 12,5% 650-720
kukurydza 620-670
żyto 550-610

Wysokie są też ceny zbóż paszowych. Ubiegłoroczną pszenicę paszową można sprzedać po 720 złotych za tonę. Ceny tegorocznej na razie sięgają 660 zł/t. W sprzedaży najwięcej jest teraz jęczmienia paszowego. Tona kosztuje do 610 złotych. Za mokrą kukurydzę można dostać powyżej 400 zł/t.

Zboża paszowe
ceny transakcyjne w kraju zł/t
pszenica 620-720
jęczmień 570-610
pszenżyto 560-610
kukurydza 30% 400-450
żyto 600
 

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności