O naszej giełdzie

Giełda towarowo-zbożowa  Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem. Monitorujemy ceny zboża, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:

 • zawarte transakcje na naszej giełdzie
 • giełdy towarowe
 • giełdy rolne
 • opinie z rynków zbożowych podmiotów uczestniczących na nim.

Giełda Rolpetrol jest klasycznym przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego. Dowodzimy tego codziennie w każdej kolejnej transakcji realizowanej przez doświadczony zespól maklerów.

Wypracowane w okresie 28-letniej działalności procedury pozwalają na bezpieczne przeprowadzanie transakcji i redukują związane z obrotem towarowym ryzyko sprzedawców i nabywców.

W okresie działalności Giełdy zostało zawartych i zrealizowanych kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znajdują się dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zboża i mięsa.

Giełda umożliwia stworzenie autentycznego środowiska opartego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy, po uzyskaniu nowych kontaktów, mogą bezpośrednio współdziałać ze sobą i rozwijać wzajemne relacje.

Jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Giełda nie jest związana kapitałowo z jakimkolwiek innym podmiotem.

Maklerzy prowadzący biura akredytowane przy Giełdzie realizują zlecenia kupna i sprzedaży w imieniu i na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów.

Uczestnikami obrotu towarowego na Giełdzie są w szczególności:

 • gospodarstwa rolne (producenci zbóż, hodowle),
 • zakłady mięsne, ubojnie,
 • zakłady zbożowe,
 • wytwórnie pasz,
 • zakłady drobiarskie,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • eksporterzy, importerzy.