Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komentarze, prognozy

15.01.2020 r.

Mijający tydzień to dalsze wzmocnienie wzrostowego trendu cenowego zarówno pszenicy konsumpcyjnej jak i zbóż paszowych. Ceny pszenicy konsumpcyjnej w krajowych portach przekroczyły już na początku tygodnia 1000 zł/t netto. Automatycznie ceny zbóż na płd kraju przekroczyły 900 zł/t nie mówiąc już o cenach w centrum i na płn. W ostatnich dniach ze zbóż paszowych najbardziej zdrożała kukurydza i pszenżyto. Przykładowo na południu kraju kukurydza sprzedawana już jest w cenach oscylujących wokól 800 złt netto z magazynu sprzedającego, a pszenżyto w cenie 750 zł.