Zgłoś ofertę zakupu
bądź sprzedaży
zboża, mięsa:
wypełnij formularz
lub zadzwoń

42 636-25-77

Zgłoszenie jest bezpłatne

MRiRW

Cotygodniowe informacje
20 września 2018:ARR

Lipiec 2018

Kursy walut

USD
3,6702
Euro
4,2912

Kurs średni NBP z dnia
20 września 2018

Najważniejsze informacje o giełdzie rolnej Rolpetrol

Giełda rolna Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem i mięsem. Monitorujemy ceny zboża i mięsa, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:
- giełdy towarowe
- giełdy spożywcze

Nasza giełda jest przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego - dowodem na to jest każda transakcja przeprowadzana przez nasz doświadczony zespół maklerów. Dodatkowo warto podkreślić, że w ciągu 26 lat naszej działalności wypracowaliśmy sprawdzone procedury, dzięki którym przeprowadzone przez naszą giełdę transakcje są bezpieczne, zaś ryzyko związane z obrotem towarami - zredukowane do minimum. Ten fakt dodatkowo uwiarygadnia nas w oczach naszych partnerów i kontrahentów.

W okresie działalności Giełdy rolnej Rolpetrol zawarto i zrealizowano już kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znaleźć można z kolei dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zbóż, a także na rynku mięsa.

Umożliwiamy Państwu stworzenie autentycznego środowiska bazującego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy pozyskują nowe kontakty, współdziałają ze sobą i budują trwałe relacje przynoszące korzyści każdej ze stron.

Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku mięsa i zboża.

Kto uczestniczy w obrocie towarowym na naszej Giełdzie rolnej?

  • producenci zbóż, hodowcy
  • zakłady mięsne, ubojnie
  • zakłady zbożowe
  • wytwórnie pasz
  • zakłady drobiarskie
  • przedsiębiorstwa handlowe
  • eksporterzy i importerzy

Notowania cen zbóż | Aktualne ceny skupu zboża (2018-09-05)

Pasze

Jęczmień paszowy przekroczył już cenę 800 zł/t netto z dostawą do wielu rejonów kraju. Równie mocno jest poszukiwane pszenżyto. Ceny pszenicy paszowej na początku września na bazie loco magazyn sprzedającego to: 740-780 zł/t netto.

Zboża

Po spektakularnych wzrostach cen zbóż w trakcie żniw nastąpiła spodziewana korekta. Na razie nie jest duża i można się raczej spodziewć za kilka tygodni dalszych wzrostów, chociaż już prawdopodobnie nie na taką skalę, zwłaszcza żyta i pszenicy konsumpcyjnej. Na obecną chwilową stabilizację cenową wpływ mają następujące czynniki: 1. Na giełdach światowych i eropejskich nastapiła korekta w myśl zasady jak coś szybko rośnie to za jakiś czas musi spaść, chociażby po to aby dać szansę kapitałowi spekulacyjnemu znowu nieco zarobić... 2. Nasze rodzime młyny obkupiły się na jakiś czas maksymalnie i nie mają często najzwyczajniej miejsca na nowe zakupy. 3. Pojawia się w ostatnich dniach większa podaż z powodu konieczności robienia miejsca w magazynach przez wielu dużych producentów zbóż pod nowe zbiory kukurydzy. Wydaje się, że prognozy dla producentów zbóż na najbliższe miesiące są bardzo dobre. Zapewne czeka nas w najbliższych miesącach na rynku zbóż konsumpcyjnych "huśtawka" cenowa w z zachowaniem lekkiego głównego trendu wzrostowego z licznymi korektami.

Informacja własna, Rolpetrol, 2018-09-05