Komentarze, prognozy

12.05.2020

ZBOŻA KONSUMPCYJNE I PASZOWE.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej maleją. Porty nie dyktują już wysokich cen w głębi kraju. Export pszenicy znacząco spadł. Ceny na giełdach europejskich ostatnie dni zniżkują, popadało praktycznie w całym kraju, złotówka na razie w miarę stabilna, to wszystko spowodowało uspokojenie na rynku pszenicy.

Od zeszłego tygodnia zmiana trendu cenowego dotyczy już każdego zboża paszowego. Ceny jęczmienia, pszenżyta czy kukurydzy przestały rosnąć.