Komentarze, prognozy

25.03.2020

 

ZBOŻA KONSUMPCYJNE:

Gwałtowny spadek kursu złotego w ostatnich dniach do euro i dolara, wzrost notowań pszenicy na giełdach europejskich i światowych  spowodował wzrost w kraju cen  pszenicy konsumpcyjnej. Exporterzy szukają już pszenicy na płn  kraju, bliżej portów  (np w pomorskim) w cenie oscylującej wokół 830 zł/t netto loco magazyn sprzedającego. Cena pszenicy w portach oscyluje już wokół 870 zł/t netto.

ZBOŻA PASZOWE:

Utrzymuje się popyt ze strony ferm drobiowych na kukurydzę paszową. Cena pszenicy paszowej  dostawą do centrum kraju to poziom juz ok 750 zł/t netto.