Komentarze, prognozy

14.08.2019

 

Ceny zbóż paszowych i konsumpcyjnych w kraju  na razie w miarę stabilne. Największym popytem cieszy się jęczmień paszowy. Ceny jęczmienia z dostawą do centrum kraju to  poziom 650-670 zł/t netto. Pszenica paszowa z dostawą do centrum waha się w przedziale 650-675 zł/t netto. Żyto konsumpcyjne w tym roku jest dobrej jakości o wysokiej liczie opdania. Młyny skupują żyto w cenie  ok 530-560 zł/t netto. W ostatnich tygodniach większe zainteresowanie kukurydzą paszową.