Rolnik przeliczający pieniądze Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Dobre ceny zbóż

Zboże sprzedają tylko ci rolnicy, którzy muszą, albo nie mają odpowiednich magazynów do przechowywania. Dlatego podaż ziarna na krajowych giełdach towarowych jest teraz niewielka, a oferty sprzedaży schodzą na pniu.

Na północy jest jeszcze koszona pszenica, a nawet tam gdzie zboże zostało już zebrane, rolnicy zajęci sa teraz zabiegami polowymi w gospodarstwach.

Na giełdach towarowych nie ma za wiele ofert sprzedaży. Najbardziej poszukiwana jest teraz pszenica konsumpcyjna trzymająca wszystkie parametry, bo w tym roku jest bardzo duży problem z wyrównaniem, przy doskonałych, wysokich wartościach zawartości białka, glutenu i liczby opadania. Ziarno jest bardzo drobne, a wiele kłosów nie wykształciło się w pełni, stąd problemy i rolników i przetwórni z uzyskaniem odpowiedniego surowca z przeznaczeniem na konsumpcję. Poszukiwany jest też jęczmień.

Zboża w portach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 14,0% 715
pszenica konsumpcyjna 12,5% 700-710
pszenżyto 640
żyto konsumpcyjne 600
żyto paszowe 590
kukurydza 705-715
źródło: BM Start

W magazynach krajowych, w porównaniu z portami, jak zwykle ceny zbóż są nieco niższe. Ale i tak utrzymują wysoki poziom.

Zboża w krajowych magazynach
ceny transakcyjne zł/t
pszenica konsumpcyjna 650-680
pszenica paszowa 620-680
pszenżyto 590-630
jęczmień paszowy 570-620
żyto konsumpcyjne 560-580
żyto paszowe 540-570
owies konsumpcyjny 550-570
owies paszowy 520-550
źródło: BM Start

W ubiegłym tygodniu, gdy na paryskiej giełdzie Matif notowano systematyczne spadki cen, u nas stawki utrzymywały się. A czasem nawet rosły o 10 złotych za tonę.

Źródło: Agrobiznes TVP