Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ruch na rynku zbóż

Ruch na rynku zbóż

rolnik trzymający kłosy zboża
123RF Zdjęcie Seryjne

W portach trwa realizacja starych umów, ale długo utrzymujące się podwyżki spowodowały, że podpisano sporo kontraktów na nowe zboża po tegorocznych żniwach.

Bardzo dobrze sprzedaje się pszenica i tu najlepiej widać przeceny. Najlepsze ziarno kosztuje średnio 885 złotych za tonę.

 

Zboża w portach

ceny transakcyjne zł/t

pszenica konsumpcyjna 14,0% 885

pszenica konsumpcyjna 12,5% 875

żyto paszowe 730

pszenżyto 790

źródło: BM Start

 

Kukurydzy w ofertach portowych nie ma. Ziarno trafia głównie samochodami z zachodu Polski do Niemiec i, oprócz pszenicy, to tym zbożem najlepiej się handluje.

Zbyt wysokie są ceny jęczmienia - dlatego do transakcji nie dochodzi zbyt często. Poszukiwany jest owies.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności