Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Ceny zboża znad morza

statek przewożący zboże
123RF Zdjęcie Seryjne

W portach to już końcówka skupu pszenżyta, jęczmienia i żyta paszowego. Na razie bez ograniczeń można dostarczać pszenicę i kukurydzę.

Za tonę pszenicy o najwyższych parametrach producenci otrzymują przynajmniej 880 złotych, nieco mniej za ziarno z niższą zawartością białka.

A pozostałe zboża?

Ceny zbóż w portach
ceny transakcyjne zł/t (stawki maksymalne)

jęczmień paszowy 820
żyto paszowe 740
pszenżyto  790
kukurydza 730
owies 710

Źródło: Agrobiznes TVP