Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Spadki cen zbóż w kraju

kłosy i ziarno zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

W kraju spada zainteresowanie pszenicą paszową, ponieważ w stosunku do taniejącej kukurydzy, jej cena jest zbyt wysoka. Sytuacja najbardziej widoczna jest w centrum kraju, bo na północy – gdzie paszówki jest jak na lekarstwo – nie ma problemu z jej sprzedażą.

 

Zboża w magazynach

ceny transakcyjne zł/t

pszenica konsumpcyjna 14,0% 810-850

pszenica konsumpcyjna 12,5% 770-830

jęczmień konsumpcyjny 810-850

owies konsumpcyjny 650-750

żyto konsumpcyjne 700-750

pszenica paszowa 750-800

jęczmień paszowy 780-820

owies paszowy 600-650

żyto paszowe 630-710

kukurydza sucha 680-730

kukurydza mokra 480-520

źródło: BM Start

 

Maklerzy przypuszczają, że powodem spadków cen, mogą być docierające do nas konkurencyjne dostawy ze Wschodu, a także to, że zamiast żyta, do gorzelni trafia coraz więcej kukurydzy. Bardzo duża jej podaż powoduje spadek cen.

Źródło: Agrobiznes TVP