Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Miliardy do podziału

oranie pola pod zasiewy
123RF Zdjęcie Seryjne

Blisko 460 złotych do hektara to stawka dopłat podstawowych. Ponad trzysta złotych do hektara wyniesie płatność za zazielenianie. Powyżej stu siedemdziesięciu złotych do hektara będzie przysługiwało w ramach płatności dodatkowej oraz dla młodych rolników.

 

Dopłaty bezpośrednie

rośliny strączkowe na ziarno (do 75 ha) 721 zł/ha

rośliny strączkowe na ziarno (powyżej 75 ha) 360 zł/ha

rośliny pastewne 438 zł/ha

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rolnicy otrzymają do 70% zaliczek do dopłat bezpośrednich. Wypłata ruszy już za kilkanaście dni, 16-ego października.

– Będziemy szybko ruszać z tą pomocą. Mamy świadomość, że każde pieniądze dla rolników, szczególnie tych dotkniętych suszą, są niezbędne i potrzebne jak najszybciej – powiedziała Maria Fajger, prezes ARiMR.

Warto dodać, że obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jednocześnie przyjmuje wnioski i wypłaca wsparcie suszowe.

Źródło: Agrobiznes TVP