Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Drożej być może

zboże na tle zachodu słońca
123RF Zdjęcie Seryjne

Na południu Wielkopolski, gdzie żniwa zaczęły się najwcześniej, wszystkie zboża są już skoszone. Tylko w północnej części regionu zbiory jeszcze trwają.

 

Średnie plony zbóż

woj. wielkopolskie t/ha

pszenica 4,5-5,0

pszenżyto 3,5-4,0

żyto 3,0-3,5

źródło: rolnicy

 

Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki, gdzie wyniki były niższe, albo wręcz przeciwnie – wyższe, wynoszące blisko 7 ton, czyli tyle, ile rolnicy zakładali wcześniej. Za to oprócz gęstości, tegoroczne zboża mają wyjątkowo dobrą zawartość białka i glutenu. Szczególnie widać to w przypadku pszenicy i pszenżyta, gdzie białko wynosi nawet 16,5%, co dla rolników jest niespotykaną dotąd wartością.

Jednak w punktach skupu, ze względu na problemy z gęstością, stawki są obniżane. Najwyższe ceny są, jak zwykle, w portach. W ciągu dwóch tygodni pszenica zdrożała tam o 60 złotych za tonę.

 

Zboża w portach

ceny transakcyjne zł/t

pszenica konsumpcyjna 14,0% 830-850

pszenica konsumpcyjna 12,5% 800-820

jęczmień 710-720

pszenżyto 700-710

żyto konsumpcyjne 635

żyto paszowe 625

źródło: BM Start

Źródło: Agrobiznes TVP