Ceny zbóż, notowania, aktualności

Jak za zboże

Jak za zboże

rolnik trzymający kłosy zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Po zakończeniu zbiorów jęczmienia, w Wielkopolsce już rozpoczęto żniwa pszenżyta, choć to dopiero nieśmiałe początki oraz żyta, a niektórzy rolnicy wyjechali już nawet kosić pszenicę.

Żyto wypada bardzo słabo. W porównaniu do uzyskiwanych do tej pory 4 ton z hektara, teraz na słabszych glebach jest to jedynie 2,5 tony. Pszenica wygląda nieco lepiej, choć i jej susza doskwiera. Ze wstępnych szacunków po pierwszych zbiorach na słabych glebach zbiory wyniosą 4-5 ton z hektara, na lepszych około 6 ton, ale to i tak mniej niż w ubiegłym roku, kiedy wyniosły 7-8 ton z hektara.

W portach i krajowych magazynach zboże zaczyna drożeć. Do maklerów docierają informacje o niższych plonach zbóż w Europie Zachodniej - straty wynoszą tam przynajmniej 1/4. U nas skala zależy od regionu kraju. Są i takie miejsca, gdzie mówi się nawet o 50%. Stąd wzrost cen, który wyraźnie widać w przypadku pszenicy.

 

Zboża w portach

ceny transakcyjne zł/t

pszenica konsumpcyjna 14,0% 790-795

pszenica konsumpcyjna 12,5% 775-780

jęczmień 670

pszenżyto 650

żyto 580-600

źródło: BM Start

 

Właśnie zaczyna się realizacja podpisanych umów, zawieranych w marcu i w kwietniu. Rolnicy już zgłaszają, że nie będą w stanie, ze względu na suszę, zrealizować kontraktów.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności