Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Bydło – ceny skupu

pasąca się krowa
123RF Zdjęcie Seryjne

Natomiast rolnicy, którzy chętniej sprzedają zwierzęta, by mieć pieniądze na rozpoczęcie prac polowych czy zobowiązania kwartalne – muszą się pogodzić z minimalnym spadkiem notowań.

Pośrednicy odstawiający większe ilości żywca do zakładów, sprzedają bydło według wagi poubojowej. Większość zwierząt klasyfikowanych jest jako O i R, wymogi wyższych klas spełnia z reguły bydło rasowe.

Ale rolnicy zwykle wolą rozliczać się według wagi żywej – tak, by od razu wiedzieć ile zarobią.

 

Byki (rasa holsztyńsko fryzyjska)

ceny skupu zł/kg

6,50-8,50

 

Podobne stawki obowiązują za jałówki tej rasy.

 

Jałówki (inne rasy)

ceny skupu zł/kg

6,00-7,00

 

Zakłady poszukują krów. Dobre ceny mleka ograniczyły podaż zwierząt, bo hodowcy niechętnie się ich pozbywają. Za ciężkie i dobrze umięśnione krowy można dostać nawet 6 zł/kg

 

Krowy

ceny skupu zł/kg

5,00-6,20

Źródło: Agrobiznes TVP