Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niższe notowania cen zbóż

Niższe notowania cen zbóż

kombajn koszący zboże
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak to przełoży się na rynek krajowy, maklerzy jeszcze nie są w stanie ocenić. Przez cały ubiegły tydzień notowano wzrosty, w sumie ziarno zdrożało przynajmniej o 10 złotych za tonę zarówno w skupie, jak i w umowach kontraktacyjnych na nowe zboża.

W portach przyjmowana jest teraz pszenica o wyższych parametrach. Ta o 12,5 procentowej zawartości białka przestała być odbierana. Na pewny zbyt cały czas mogą liczyć producenci kukurydzy.

 

Zboża w portach zł/t

pszenica konsumpcyjna 14,0% 730-740

pszenica konsumpcyjna 13,5% 700-705

kukurydza 650-660

źródło: BM Start

 

W cennikach obowiązujących w krajowych magazynach, na razie większych zmian nie widać.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności