Ceny zbóż, notowania, aktualności

Aktualne ceny zboża w kraju

Aktualne ceny zboża w kraju

kłosy zboża na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Ostatni sezon był trudny: mokre żniwa, potem warunki do przechowywania zebranego w różnym terminie ziarna też nie najlepsze, podobnie jak opóźnienia w zasiewach ozimin. Dlatego teraz bardzo poszukiwane są zboża na dosiewanie, czyli pszenica i jęczmień jary - informują maklerzy. Do tego niepokój budzi stan zasiewów na polach. Stąd niewielkie zainteresowanie podpisywaniem umów kontraktacyjnych na zboża z nowych zbiorów i to przez obydwie strony.

 

Zboża w magazynach

ceny transakcyjne zł/t

pszenica konsumpcyjna 640-670

pszenica paszowa 620-640

pszenżyto 560-580

jęczmień konsumpcyjny 650-670

jęczmień paszowy 600-640

żyto konsumpcyjne 550-580

żyto paszowe 500-540

owies konsumpcyjny 540-580

owies paszowy 480-530

kukurydza sucha 600-620

kukurydza mokra 400-420

źródło: BM Start

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności