Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Jeszcze na polu

ziarno kukurydzy na dłoni farmera
123RF Zdjęcie Seryjne

Niektórzy opolscy rolnicy próbują zbierać plony, jednak kukurydza w większości przypadków jest mokra i kombajny zjeżdżają z pól.

Od kilku lat Opolszczyzna jest potentatem w produkcji kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Powierzchnia jej upraw w wielu rejonach jest większa niż zbóż. Początek tego sezonu był dla uprawy kukurydzy trudny. Chłodna i mokra wiosna spowodowały, że rolnicy musieli przesiewać obsiane zbyt wcześnie pola.

W Polsce kukurydza na ziarno uprawiana jest zaledwie od ok. 30 lat. Powstają nowe odmiany i rolnicy wciąż się uczą. Ze względu na to, że zbiory kukurydzy opóźniają się, ziarno jest coraz bardziej poszukiwane. Kukurydza ma więcej zalet niż inne uprawy. Rolnicy liczą na dobre zbiory, ale i na dobre ceny.

Źródło: Agrobiznes TVP