Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Prognozy plonów oleistych w Unii Europejskiej w 2017 r.

pole kwitnącego rzepaku
123RF Zdjęcie Seryjne

Oziminy w Europie są w dobrej kondycji mimo mrozów, które wystąpiły na początku roku. Średnie plony rzepaku w 2017 r. według Komisji Europejskiej wyniosą 3,29 ton z hektara w porównaniu do 3,08 ton z hektara rok temu (wzrost o około 7%). Oznacza to plon o 0,9% wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat.

Jeśli powierzchnia upraw rzepaku w bieżącym roku wyniesie 6,43 milionów hektarów (dane Coceral), to zbiory tego gatunku osiągną poziom 21,2 milionów ton. Jeśli natomiast urzeczywistnią się prognozy Short term Outlook KE, według których areał wyniesie 6,62 milionów hektarów, to zbiory rzepaku wyniosą 21,8 milionów ton.

Wysokich plonów rzepaku spodziewa się m.in. Belgia (4,41 ton z hektara), Niemcy (3,85 ton z hektara), Dania (4,17 ton z hektara), Wielka Brytania (3,55 ton z hektara) i Francja (3,43 ton z hektara).

Według Komisji Europejskiej średnie plony słonecznika wyniosą 2,1 ton z hektara w porównaniu do 2,03 ton z hektara rok temu (wzrost o 3,4%). Zatem można mówić o około 8% wzroście wobec średniej z ostatnich pięciu lat.

Wysokich plonów słonecznika spodziewa się m.in.: Chorwacja (2,63 ton z hektara), Węgry (2,90 ton z hektara), Austria (2,68 ton z hektara) i Francja (2,31 ton z hektara).

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie JRC