Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozy globalnej produkcji oraz podaży rzepaku w sezonie 2016/17 w Unii Europejskiej i na świecie

Prognozy globalnej produkcji oraz podaży rzepaku w sezonie 2016/17 w Unii Europejskiej i na świecie

kombajn ścinający rzepak
123RF Zdjęcie Seryjne

W ciągu dwóch poprzednich miesięcy prognozy produkcji w ujęciu globalnym uległy poprawie za sprawą rekordowych szacunków produkcji w Kanadzie (19,4 mln t), a także wzrostu szacunków produkcji w Unii, Rosji (do 1 mln t) i na Ukrainie (do 1,25 mln t). Co więcej, poprawie uległy prognozy zbiorów w Indiach (do 6,6 mln t) i w Australii (do 4,1 mln t).

W kilku poprzednich sezonach produkcja tego surowca w ujęciu globalnym ulegała stopniowym spadkom. Według prognoz, poziom zbiorów rzepaku w tym sezonie będzie aż o 7,2 mln t mniejszy od rekordowego poziomu w sezonie 2013/14. Całkowita światowa powierzchnia przeznaczona pod uprawę tego gatunku w bieżącym sezonie  ulegnie spadkowi o 0,9 mln ha do 32 mln ha (w tym o 6,5 mln ha w samej Unii Europejskiej).

Znacznemu spadkowi uległy prognozy zbiorów rzepaku w Chinach - aż o 25%. Tymczasem odnotowano 5,5% przyrost jesiennych zbiorów rzepaku Canola w Kanadzie. Należy podkreślić, że zbiory rzepaku na Ukrainie będą mniejsze aż o 34%, co znajdzie odzwierciedlenie w spadku eksportu z Ukrainy do Unii Europejskiej i do krajów poza Wspólnotą.

Światowa podaż tego gatunku w aktualnym sezonie zmniejszy się o 2,1% do 68,3 mln t. Zatem podaż spadnie o 1,5 mln t (o 0,2 mln t więcej niż prognozowano w grudniu ub. r.). Ponadto w bieżącym sezonie zaobserwowano aktywizację globalnego handlu rzepakiem - przede wszystkim z powodu wzrostu wywozu surowca z Kanady do Chin i z Australii do Unii Europejskiej.

Na początku bieżącego sezonu światowe zapasy tego surowca osiągną poziom 6,2 mln t, ale najpewniej ulegną spadkowi do 5,9 mln t do końca sezonu. Jeśli ten scenariusz się ziści, to będzie to najniższy poziom od 4 lat. Największy spadek zapasów rzepaku najprawdopodobniej odnotują kraje Wspólnoty.

Jak podało OW, zbiory rzepaku w UE ulegną spadkowi o 9,6% do ok. 20,2 mln t, a poziom zapasów zostanie skorygowany w dół z 1,3 mln t do 0,9 mln t. Prognozowany import do UE ma wynieść 3,9 mln t w porównaniu do 3,5 mln t w sezonie wcześniejszym. Tymczasem do grudnia ub. r. zaimportowano już 1,5 mln t. Zatem przywóz w okresie od stycznia do czerwca br. będzie na poziomie ok. 2,4 mln t.

W zeszłym miesiącu ceny gotówkowe rzepaku były wysokie - od 440 do 450 EUR/t. Wspierała je m.in. ograniczona podaż. Natomiast ceny giełdowe zachęcają producentów do sprzedaży surowca z ubiegłorocznych zbiorów.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Oil World

Powrót do aktualności