Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rekord rekordów

Rekord rekordów

kolba kukurydzy
123RF Zdjęcie Seryjne

Notowania też na wysokich poziomach. Amerykańska kukurydza kosztuje 146 USD, europejska nieco ponad 170 EUR. Liczba transakcji jest równie wysoka jak cena. Tymczasem na krajowym rynku bardzo małe zainteresowanie zakupem kukurydzy sprawia, że ziarno, które zwykle kosztuje ponad 700 zł/t, w tym roku jest wyjątkowo tanie. Cenom nie pomaga też coraz więcej ofert sprzedaży. Stawki, jakich oczekują rolnicy za ubiegłoroczne ziarno, wahają się od 620 zł na południu do 660 zł/t na północy. Ale górna granica transakcji zamyka się na 640 zł. Kukurydza na eksport kosztuje średnio 680 zł/t, ale jakość ziarna musi być bardzo dobra.

Niezbyt wysokie są też oferty zakupu kukurydzy z nowych zbiorów. W umowach kontraktacyjnych można otrzymać maksymalnie 650 zł/t, czyli tyle, co za ubiegłoroczny surowiec. Jednak zainteresowanie na razie jest niewielkie.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności