Ceny zbóż, notowania, aktualności

Poszukiwana pasza nasza

Poszukiwana pasza nasza

worek z paszą dla zwierząt
123RF Zdjęcie Seryjne

Z jednej strony to zasługa eksporterów, którzy ze sporym wyprzedzeniem podpisują umowy na dostawy w lipcu i sierpniu. Z drugiej - wzmożonego poszukiwania surowca przez zakłady przetwórcze. Pszenica paszowa nadal kosztuje tyle, ile ziarno konsumpcyjne - nawet 670 zł/t.

 

Ceny zbóż paszowych w zł/t:

pszenica 630-690

pszenżyto 570-610

żyto 500-550

jęczmień 560-580

owies 540-580

kukurydza mokra 440-480

 

Nie słabnie zainteresowanie przetwórców podpisywaniem umów na sprzedaż zbóż z nowych żniw. Mieszalnie pasz wolą zakontraktować ziarno, by zapewnić ciągłość produkcji przy zredukowaniu użycia drogich roślin wysokobiałkowych, takich jak śruta sojowa. Dzięki temu dolna granica cenowa pszenżyta w umowach kontraktacyjnych na lato tylko przez tydzień wzrosła o 20 zł. Tona kosztuje już ponad 600 zł. W cenie wciąż jest żyto paszowe z nowych zbiorów. Kto zdecyduje się na zawarcie umów kontraktacyjnych może liczyć nawet na 540 zł/t. Tak drogo nie było od wielu lat. Jeden z najwyższych poziomów trzyma też jęczmień paszowy. Za dostawę w czasie żniw można uzyskać nawet 570 zł.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności