Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Światowa produkcja zbóż

kłosy pszenicy na dłoniach rolnika
123RF Zdjęcie Seryjne

IGC podniosło szacunki zbiorów zbóż w ujęciu globalnym z 2084 mln t do 2094 mln t. Prognozy produkcji pszenicy zwiększono z 749 mln t do 752 mln t z uwagi na lepsze prognozy dla Australii, Argentyny i Rosji. Korekty te zrekompensowały spadek oszacowań zbiorów pszenicy w Unii i na Ukrainie.

Prognozy zbiorów kukurydzy na świecie podniesiono z 1042 mln t do 1045 mln t, przede wszystkim z uwagi na dodatnią rewizję dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast na Ukrainie odnotowano ujemne korekty prognoz – z 28 mln t do 26,5 mln t.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem IGC