Ceny zbóż, notowania, aktualności

FranceAgriMer – bilans zbożowy

FranceAgriMer – bilans zbożowy

analityk opracowujący bilans
123RF Zdjęcie Seryjne

Zmniejszono prognozę eksportu francuskiej pszenicy do krajów Unii - o 100 tys. t do 6,3 mln t (głównie do Holandii). Prognozowana sprzedaż do krajów trzecich wynosi 4,7 mln t. Zapasy końcowe pszenicy we Francji mają wynieść 2,5 mln t.

Zbiory jęczmienia w br. oszacowano na 10 mln t. Przewidywane zużycie wynosi 1,3 mln t. Natomiast zmniejszono prognozowany eksport jęczmienia z Francji do innych krajów Unii - o 150 tys. t do 2,8 mln t, jak i wywóz do krajów trzecich - o 200 tys. t do 1,4 mln t. Zapasy końcowe tego gatunku mają wynieść 2,2 mln t.

Obniżono szacunki zbiorów złotego ziarna we Francji - do 11,8 mln t. Zmniejszono też prognozowane zużycie na cele paszowe - o 100 tys. t do 2,3 mln t. Francuski eksport kukurydzy ma wynieść 4,8 mln t do innych krajów Unii i 250 tys. t do krajów trzecich. Zapasy końcowe francuskiej kukurydzy mają być na poziomie 2 mln t.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: FranceAgriMer

Powrót do aktualności