Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wysokie zbiory

Wysokie zbiory

ziarno kukurydzy na dłoni rolnika
123RF Zdjęcie Seryjne

Od 5 lat powierzchnia upraw kukurydzy w kraju utrzymuje się na tym samym poziomie - ok. 1,1 mln ha. Ze zbiorem nie ma większych problemów, bo odpowiedni sprzęt posiada prawie każdy plantator.

W tym roku zbiory będą znacznie lepsze od tych z zeszłego sezonu. Według szacunków będzie to około 4 mln t ziarna, czyli o 800 tys. t więcej niż rok wcześniej. Polscy rolnicy nauczyli się już uprawiać kukurydzę. Nie tylko mamy odpowiedni sprzęt, ale wiemy jak i kiedy go używać, przez co jakość produkowanego ziarna jest wysoka.

Duża w tym zasługa także odpowiedniego doboru odmian. Co ciekawe, 85% plantacji kukurydzy obsiewanych jest kwalifikowanym materiałem siewnym, co podnosi wielkość plonów i zmniejsza ryzyko strat.

Jak mówi dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, mamy hodowlę polską, która dostarcza ponad 40% nasion na krajowy rynek. Kukurydzę uprawia w Polsce ponad 230 tys. rolników. Większość z nich z przeznaczeniem na kiszonkę. Dla prawie 100 tys. plantatorów, którzy utrzymują się ze sprzedaży ziarna, rok kończy się relatywnie dobrze.

Plony będą wysokie, choć cena raczej nie zachwyca. 500 zł za tonę ziarna to znacznie poniżej oczekiwań. Ze względu na większą w tym roku produkcję kukurydzy, import ziarna dość mocno spadnie. Wg szacunków samych plantatorów, w sezonie 2016/17 sprowadzonych do kraju zostanie ok. 280 tys. t, czyli o ok. 100 tys. t mniej niż przed rokiem.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności