Ceny zbóż, notowania, aktualności

IGC – zbiory zbóż

IGC – zbiory zbóż

pole zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Przewidywane są rekordowe zbiory w skali świata - o 3% wyższe niż we wcześniejszym sezonie. Najistotniejsze dla szacunków zbiorów było podwyższenie prognoz zbiorów kukurydzy w Stanach z 365,2 mln t do 378,8 mln t.

Ponadto podniesiono prognozy zapasów końcowych zbóż ogółem na świecie z 488 mln t do 492 mln t.

Globalna produkcja pszenicy została podwyższona z 735 mln t do 743 mln t. Jeśli chodzi o pszenicę, ujemne korekty prognoz dla UE z nadwyżką zrekompensowała poprawa prognoz dla Rosji (z 67,5 mln t do 70 mln t), Stanów Zjednoczonych (z 61,5 mln t do 63,2 mln t) i Ukrainy (z 25 mln t do 26,5 mln t). Prognoza zapasów pszenicy na koniec sezonu została skorygowana w górę o 1 mln t do 229 mln t.

Podniesiono także prognozę zbiorów kukurydzy z 1 017 mln t do 1 030 mln t. Podwyższono również globalne zbiory soi - o 4 mln t do 325 mln t. Zapasy końcowe tego gatunku mająwynieść 32 mln t.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Powrót do aktualności