Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozy IGC

Prognozy IGC

zbiory zbóż
123RF Zdjecie Seryjne

Na ostatnie korekty wpływ miała poprawa prognoz dla kukurydzy i pszenicy.

Zwiększono prognozę światowej produkcji pszenicy z 729 mln t do 735 mln t. Jeśli chodzi bo pszenicę, podniesiono głównie prognozowaną wysokość produkcji w Rosji i na Ukrainie. Korekty te zrekompensowały spadek prognoz dla Unii w związku z lipcowymi ulewami. Zapasy końcowe mają wynieść 228 mln t - o 9 mln t więcej niż zapasy początkowe.

Zwiększono prognozę dla kukurydzy - z 1 003 mln t do 1017 mln t, czyli aż o 5%. Prognozę zapasów końcowych kukurydzy w ujęciu globalnym zwiększono z 205 mln t do 213 mln t. Natomiast zbiory soi mają wzrosnąć z 320 mln t do 321 mln t za sprawą dodatnich korekt zbiorów w USA i Kanadzie.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem IGC

Powrót do aktualności