Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia Europejska – presja podażowa

Unia Europejska – presja podażowa

ziarno pszenicy zebrane z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

Odnotowano niewielki wzrost o 0,3% do 153,3 EUR/t. Wzrosły natomiast notowania kukurydzy w kontrakcie na czerwiec - o 2,3% do 155,3 EUR/t. Dość niski poziom notowań pszenicy ma związek z silną presją podażową.

W ostatnim tygodniu odnotowano spadki na CBoT. Pszenica w najbliższym kontrakcie staniała o 3,5% do 167,9 USD/t. Natomiast umocniły się ceny kukurydzy - o 2,8% do 142,3 USD/t. Spadek cen pszenicy może mieć związek z wyjątkowo wolnym tempem eksportu tego gatunku ze Stanów. Mocny dolar niekorzystnie wpływa na wywóz pszenicy. Ponadto na spadki mogły wpłynąć dobre oceny kondycji pszenicy ozimej w Stanach, wysokie globalne zapasy i prognozy urodzaju. Argentyna umocniła swą pozycję w grupie kluczowych dostawców. Jesienią kraj ten zwiększył produkcję pszenicy i kukurydzy. Do tego dochodzą bardzo niskie koszty frachtu, które wspierają eksport.

Notowania kukurydzy na CBoT wzrosły o 2,8% do 142,3 USD/t. Pod znakiem „niedźwiedzia” najprawdopodobniej będzie rynek kukurydzy w następnym sezonie. Wówczas Stany Zjednoczone mogą odnotować rekordowe zbiory tego gatunku - nawet 365,8 mln t (AgResource). Dobre wyniki produkcji kukurydzy może odnotować Brazylia i Argentyna. Areał zbóż paszowych ma się zwiększyć również na Ukrainie i w UE.

Chiny natomiast poinformowały o możliwości zakończenia programu zapasów interwencyjnych kukurydzy na początku kolejnego sezonu. Rezerwy tego gatunku wynoszą tam ok. 250 mln t. Zatem zapotrzebowanie na import ziarna na cele paszowe ma się zmniejszyć.

Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Powrót do aktualności