Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wielkie liczenie

Wielkie liczenie

zaorane pole w blasku słońca
123RF Zdjęcie Seryjne

Potwierdzają to eksperci. Według wstępnych szacunków, w skali kraju straty w zasiewach zbóż ozimych wynoszą 10%, a w przypadku rzepaku ponad 25%. W tym roku część upraw trzeba obsiać ponownie. Rośliny nie wytrzymały 20-stopniowych mrozów bez okrywy śnieżnej. W gospodarstwie Krzysztofa Kowalskiego w Winnikach jęczmień ozimy całkowicie wymarzł. Rolnik szacuje, że na ponowne obsianie i uprawienie pola wyda ok. 2 tys. zł na hektar. Złożył wniosek o oszacowanie strat i czeka na komisję. Według danych Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa największe uszkodzenia wywołane mrozami wystąpiły głównie w zasiewach rzepaku, jęczmienia, pszenicy i pszenżyta.

Czy i jakie będzie wsparcie dla gospodarstw, które poniosły najwyższe straty? Wiceminister rolnictwa mówi, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a resort chce dostosować pomoc do rzeczywistych problemów rolników. Jedno jest pewne - jak zawsze w takich przypadkach rolnicy, którzy oszacują straty spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania i będą one odpowiednio wysokie, będą mogli ubiegać się o pomoc klęskową - kredyty na wznowienie produkcji, odroczenia czynszów dzierżawnych czy ulgi podatkowe. Poza tym resort chciałby stworzyć możliwość zakupu nasion z dofinansowaniem z budżetu państwa. O aktualnej sytuacji wojewodowie na bieżąco informują ministerstwo rolnictwa.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności