Ceny zbóż, notowania, aktualności

FAO – ceny żywności, olejów i zbóż

FAO – ceny żywności, olejów i zbóż

pole dojrzałego zboża
123RF Zdjęcie Seryjne

W styczniu indeks dla koszyka produktów żywnościowych był na poziomie 150,4 pkt w porównaniu do 153,4 pkt w grudniu ub. r. (-1,9%). W porównaniu ze styczniem 2015 r. indeks spadł aż o 29 pkt (-16%). Można już zatem mówić o trzecim z rzędu miesiącu spadku indeksu. Wrzesień i październik 2015 r. przyniosły wzrosty. Natomiast od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. ceny spadały. Obniżce uległy zboża, artykuły mleczarskie, oleje, cukier i mięso (w skali miesięcznej).

W zeszłym miesiącu indeks cen olejów roślinnych FAO osiągnął poziom 139,1 pkt. w porównaniu do 141,5 pkt. w miesiącu wcześniejszym i do 156 pkt. w styczniu 2015 r. Na spadek wartości tego indeksu miał wpływ spadek cen oleju sojowego związany z oczekiwaniami wysokiej podaży soi. Natomiast poziom cen oleju palmowego był stabilny z uwagi na zrównoważony popyt.

Indeks cen zbóż FAO w styczniu br. wyniósł 149,1 pkt w porównaniu do 151,6 pkt. w grudniu 2015 r., oraz wobec 177,4 pkt. w styczniu ub. r. Spadek ten związany był z wysoką globalną podażą, wzrostem konkurencji na międzynarodowych rynkach i mocnym dolarem amerykańskim. Czynniki te wpłynęły głównie na rynek kukurydzy oraz pszenicy. Natomiast ceny ryżu tylko nieznacznie spadły.

Źródło: FAMMU/FAPA w oparciu o: Oil World

Powrót do aktualności