Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja komponentów paszowych w UE

Produkcja komponentów paszowych w UE

soja obok strąków
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak podaje Europejska Federacja Producentów Pasz, w poprzednim roku produkcja komponentów paszowych w Unii uległa wzrostowi o 0,2% do 156,1 mln t. W roku tym koszty komponentów paszowych były niskie - niższe niż w 2014 r, a to za sprawą wysokiej produkcji zbóż w Unii w 2014 r. oraz wystarczającej światowej podaży śrut oleistych.

W poprzednim roku zmniejszeniu uległa produkcja komponentów paszowych dla bydła - o 1%, dla trzody chlewnej utrzymywała się na stabilnym poziomie. W związku z większym spożyciem mięsa drobiowego wzrostowi uległo użycie pasz dla drobiu - o 2%.

Zdaniem FEFAC w bieżącym roku spadkowi ulegnie produkcja komponentów paszowych w Unii - o 0,5%. Wszystko z uwagi na spadek zapotrzebowania ze strony sektora hodowlanego. Wzrostowi o 1% ma ulec popyt na komponenty paszowe dla drobiu. Z uwagi na zmniejszenie produkcji żywca wieprzowego może nastąpić zmniejszenie popytu na pasze w tym sektorze o 2-3%. O 1% zmniejszy się popyt na pasze dla bydła. Wynika to z mniejszego zapotrzebowania spowodowanego wyższymi temperaturami w Unii.

Źródło: FAMMU/FAPA w oparciu o: FEFAC, Agra Facts No. 4-16

Powrót do aktualności