Ceny zbóż, notowania, aktualności

Unia Europejska – zalegalizowanie importu 2 odmian kukurydzy GMO

Unia Europejska – zalegalizowanie importu 2 odmian kukurydzy GMO

kolby kukurydzy
123RF Zdjęcie Seryjne

Jeszcze przed świętami do Unii trafi odmiana firmy Monsanto MON87427 i NK603xT25. Należy podkreślić, że przedstawiciele Komitetu do spraw Ochrony Środowiska PE - ComEnvi postulowali na podstawie raportu z 1 grudnia 2015 r. wstrzymanie autoryzacji GMO do importu do momentu zmiany systemu legalizacji, co jest równoznaczne z moratorium. Głosowanie nad raportem odbędzie się na sesji plenarnej w Strasburgu w dniach 18-21 stycznia 2016 r. Zdaniem oponentów decydenci w Brukseli powinni przyjrzeć się sprawie autoryzacji kukurydzy NK603xT25 w związku z prawdopodobieństwem kancerogenności glifosatu (WHO IARC).

Decyzję wprowadzono w życie na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji UE/2279/2015 z dn. 4 grudnia, która zezwala na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozp. WE/1829/2003 PE oraz Rady produktów mających w składzie kukurydzę GMO NK603xT25 (MON-00603-6xACS-ZM003-2). Stosowane jest 10 lat od dnia notyfikacji.

Kolejną decyzję wprowadzono w życie na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji UE/2281/2015 z dn. 4 grudnia 2015 r., która zezwala na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozp. WE/1829/2003 PE oraz Rady produktów mających w składzie kukurydzę GMO MON87427 (MON-87427-7). Stosowane jest 10 lat od dnia notyfikacji.

Źródło: FAMMU/FAPA w oparciu o: Dziennik Urzędowy KE, Agra Facts No 89,90-15

Powrót do aktualności